Service

Service

Alvorens wij tot behandeling van uw reclamé over kunnen gaan, verzoeken wij u vriendelijk het formulier volledig ingevuld aan ons te sturen. Na ontvangst zullen wij uw reclamé zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Hieruit mag overignens nog niet worden afgeleid dat wij deze reclamé als gegronde klacht erkennen.

Servicebon